logo

D'acord

Què significa OHK?

OHK significa 'Oh, d'acord!'.

Resum dels punts clau

'Oh d'acord!' és la definició més comuna de D'acord a Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram i TikTok.
D'acord
Definició:Oh d'acord!
Tipus:Abreviatura
Endevinabilitat:
3: Endevinable
Usuaris típics:
Adults i Adolescents

Exemple d'OHK utilitzat en un text

D'acord