logo

OIC

Què significa OIC?

OIC significa 'Oficial al comandament' o 'Oh, ja ho veig'.

Oficial al comandament

Als serveis militars i d'emergència, l'abreviatura OIC s'utilitza amb el significat 'Oficial al comandament' per referir-se a un oficial que està a càrrec de qualsevol unitat, subunitat o lloc.

'Oh, ja ho veig'

L'abreviatura OIC s'utilitza més àmpliament amb el significat 'Oh, ja veig' per indicar que l'emissor entén el que s'ha dit. En aquest context, l'ús de l'OIC sovint implica que l'emissor senti que la seva incapacitat d'entendre prèvia es deu a una falta de claredat per part de l'altra part o que no està totalment convençut per l'explicació que s'ha donat. L'OIC també s'utilitza sovint com a preàmbul a una resposta negativa, indicant que el que es deia o suggeria era difícil d'entendre perquè no era realista o ridícul. Per exemple:
  • OIC, vas fumar, però no vas inhalar així que no compta? Ho entenc.
  • OIC, només estaves seguint ordres. Suposo que creus que això està bé?
La pàgina web 'Oh, ja ho veig' transforma les entrevistes a membres de la comunitat LGBTI (Lesbianes, Gais, Bisexuals, Trans i Inter) en tires còmiques biogràfiques que detallen les seves històries individuals.

Resum dels punts clau

Primera definició per a OIC

OIC significa 'Oficial al comandament'. Aquesta és la definició més comuna de OIC en els cercles militars.
OIC
Definició:Oficial al comandament
Tipus:Abreviatura
Endevinabilitat:
3: Endevinable
Usuaris típics:
Especialistes

Segona definició per a OIC

OIC també significa 'Oh, ja ho veig'. Aquesta és la definició més comuna de OIC a Snapchat, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok i Twitter.
OIC
Definició:Oh, ja ho veig
Tipus:Abreviatura
Endevinabilitat:
2: Molt fàcil d'endevinar
Usuaris típics:
Adults i Adolescents

Imatge per a l'OIC

Quan escric OIC , vull dir això:

significat de l'OIC
OIC també significa 'Oficial al comandament'.

Més...

Exemples d'OIC en oracions

Aquests són exemples d'OIC que s'utilitza en converses:
  • Sandra: M'agradaria venir, però m'he de rentar els cabells.
  • Rick:OIC.
  • (Aquí, OIC significa 'Oh, veig' i implica escepticisme.)
  • Oficial: Qui ésOICd'aquesta publicació?
  • Soldat: No tenim capOIC, senyor. El sergent Jones està al capdavant.
  • (Aquí, OIC significa 'Oficial al comandament').

Una mirada acadèmica a l'OIC

Com es pronuncia amb les seves lletres individuals (és a dir, 'Oh Eye See'), OIC es classifica com a abreviatura d'inicialisme. Les inicialismes són diferents de les sigles, que es diuen com a paraules.

L'OIC s'utilitza normalment com una oració declarativa independent (és a dir, una declaració). No s'utilitza com una altra part del discurs dins d'una frase més àmplia.

Què vam dir abans dels missatges de text i les xarxes socials?

L'ús d'OIC per significar 'Oficial al comandament' és anterior a l'era digital.

Podríem haver dit alguna cosa com 'Ara ho entenc' en lloc d'utilitzar OIC per significar 'Oh, ja ho veig'.

Exemple d'OIC utilitzat en un text

OIC